Ordlista

Adjufix är en karmskruv som man kan använda för att sätta fast sina fönster med. (Kan som tillval beställas monterade i fönsterna från Westcoast Windows.)

Argongas ett sätt att förbättra glasets värmeisolerande förmåga är att använda argongas, som då fylls i isolerrutornas mellanrum. Gasen är helt ofarlig och finns naturligt i luften omkring oss.

Energiglas är ett glas som är belagt med en genomskinlig metallisk beläggning som både släpper igenom kortvågig solenergi och reflekterar långvågig rumsvärme. Energisparglas minskar värmeförluster, förhindrar kallras och förbättrar komforten.

Energiglas förbättrar inomhusklimatet genom att minska kallras och strålningsdrag. Dessutom reduceras behovet av uppvärmning och bidrar både till en bättre miljö på vårt klot och till lägre energiräkningar för fastighetsägaren

Fristående – om du vill ha en egen plats Vill du ha en plats ute i trädgården eller närmare stranden. En plats där ni kan spendera härliga dagar och samtidigt komma bort från stöket i huset. En egen plats som kan placeras där ni vill.

Härdat glas är ett termiskt härdat glas, som värmts upp till ca 650 grader och därefter hastigt kylts ner. Glaset blir på detta sätt mer än 5 gånger starkare än vanligt glas. Härdningen påverkar också glasets brottmönster. När härdat glas brister, splittras det i små, ofarliga bitar som minimerar risken för allvarliga skärsår.

Isolerglas består av två, tre eller fyra rutor sammanfogade med en mellanliggande distansprofil. Isolerglas finns i mängder av olika varianter och kan snabbt skräddarsys för att kunna passa till olika ändamål.

Glasskivorna är åtskilda från varandra med cirka 9-15 millimeters mellanrum där utrymmet är fyllt med antingen luft eller en typ av gas som kallas argongas.

Det finns många kombinationer av isolerglas. Den främsta funktionen är enegibesparing, men det går att kombinera med flera olika funktioner. Valet av glas i isolerrutans konstruktion styrs av vilket, eller vilka krav man har beroende på om isolerglaset ska ge energibesparing, bullerskydd, säkerhet, solskydd, brandskydd, personskydd, insyns-skydd, mm.

Pulpettak ett tak som lutar åt ett håll. Det passar bäst när du vill ha ditt uterum längs en långsida, där takfoten begränsar takhöjden. Det går även att sätta på en gavel där man kan låta takhöjden sticka iväg för en härlig rymd.

Rättvänd är en utav två alternativ på att beställa ett uterumsparti eller fasadparti, det betyder att den yttersta dörren är placerad längst till höger.

Sadeltak ett tak som lutar åt två håll. Med denna klassiska lösning får du inte bara en underbar rymd, utan också ett extra ljusinsläpp via gavelspetsen. Finns med stomme i antingen limträ eller aluminium.

Spegelvänd är en utav två alternativ på att beställa ett uterumsparti eller fasadparti, det betyder att den yttersta dörren är placerad längst till vänster.

Solskyddsglas kan värmen hållas inomhus på vintern och värmen ute på sommaren. Glaset kan vara genomfärgat eller belagt med en reflekterande beläggning som stöter bort eller absorberar solvärmeinstrålningen.

Med Ljustransmission (LT) menas hur mycket synligt dagsljus som kommer in i fastigheten. T,ex hade man inte haft något glas alls så hade 100% av det synliga dagsljuset kommit in i byggnaden.

G-värde/Solfaktor talar om hur mycket utav solens energi som kommer in o värmer upp innanför glaset.

Man kan enkelt förklara G-värde att har man ett isolerglas med ett G-värde på 0,4 och det är en varm o solig sommardag så är det inte ovanligt att solen eldar på med ca 1000W på en Söderfasad. Har man då ett G-värde på 0,4 släpper glaset igenom 400W utav som 1000W som glaset utsätts för.

U-värde är måttet på ett materials värmeisolerade egenskap, ju lägre u-värdet är desto bättre är det.