Glasräcke med stil.

Glasräcke är ett fantastiskt sätt att avgränsa som fungerar lika bra ute som inomhus. Glasen finns att få med olika funktioner och färger. Du kan välja att beställa ett färdigt räcke från oss eller bygga ditt eget med beslag och glas.

Det finns en hel del saker att tänka på vid val av glasräcke för att uppfylla Boverkets Byggregler (BBR). I alla räckesapplikationer skall det bara sitta personsäkert glas (lamell, härdat eller härdad lamell) oavsett fallhöjd. Är fallhöjden under två meter finns inget krav på att det skall vara ett utfallsskydd utan endast härdat är tillåtet. Laminerat glas innebär att två glasskivor limmas ihop med ett folie mellan. Om glaset går sönder håller glasskivan ändå ihop. Vi erbjuder även ett härdat/laminerat glas för platser där glaset kommer utsättas för återkommande yttre påfrestningar.

Alla räcken som Glasbutiken säljer är testade hos Statens Tekniska Provningsinstitut (RISE) enligt de krav som Boverket och Svenska Balkongföreningen tagit fram.