Köpvillkor

Glasbutiken i Norden AB som i nedantext nämns som Glasbutiken eller Glasbutiken.se.

Köp
När en beställning har lagts träffas avtal om köp mellan kunden och Glasbutiken.se. En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som angavs vid beställningen. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning. Glasbutiken.se ingår ej avtal med personer som ej är myndiga, alltså under 18 år.
Glasbutiken förbehåller sig rätten att neka en order.

För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen, distansavtalslagen samt hemförsäljningslagen, vilket innebär att du som kund normalt har 14 dagars ångerrätt efter mottagandet av varan.

Undantag är måttanpassade produkter, skräddarsydda varor som tillverkats efter kundens specifika önskemål, då gäller ej ångerrätten.

Pris
Samtliga priser hos glasbutiken är inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser om momssatsen ändras. Vi förbehåller oss rätten att justera priset på en order i det fall allvarliga programmeringstekniska fel uppstår. I det fall detta inträffar har kunden full och omedelbar rätt att häva köpet. Priset kan också ändras av externa omständigheter som glasbutiken inte kan påverka som exempelvis valutaförändringar.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt uppenbart felaktiga priser. Misstänkta fall av falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls

Betalning
Hela beloppet kommer att dras av när din orderbehandling registreras, dvs. när du får din orderbekräftelse.
Vid beställning av specialtillverkade varor och måttanpassade varor dras betalningen direkt. Om du har beställt flera artiklar och en av artiklarna är i restorder kommer beställningen att delas upp i flera beställningar.

Om betalningen inte går igenom på det konto som uppgavs i samband med beställningen, har Glasbutiken rätt att kräva betalning så att beställningen genomförs, eller häva köpet och behålla varorna.

Du har följande betalningsmöjligheter:
* Betalning med Klarna faktura.
* Betalning med kreditkort
* Betalning via Swish

Betalning av beställda varor sker online via Klarna. Vid beställning av specialtillverkade varor och måttanpassade varor dras betalningen när varorna beställs från fabriken och då har du 14-dagar betalningsfrist vid fakturabetalning.

Betalningsuppgifterna skickas krypterat mellan kunden och Klarna. Beloppet överförs när varan går till behandling.

Om betalningen inte går igenom på det konto som uppgavs i samband med beställningen, har Glasbutiken rätt att kräva betalning så att beställningen genomförs, eller upphäva köpet och behålla varorna.

Återbetalning
I de fallen som kunden har rätt till återbetalning görs det inom en period av 30 dagar.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Glasbutiken i Norden AB:s egendom tills dess full betalning erlagts.

Leveransvillkor

På orderbekräftelsen framgår den leveransadress som varorna kommer skickas till. Om man i efterhand vill ändra leveransadress kommer en fördjupad identitetskontroll att behöva göras innan leveransadressen kan ändras. I dessa fall kan utleveranstiden påverkas.

På orderbekräftelsen framgår beräknat datum för leverans. Det datumet är preliminärt och kan ändras vilket i så fall meddelas till kunden.

I samband med att varorna överlämnas till transportföretaget erhåller kunden ett besked via e-post inklusive spårningslänk. I samband med leverans tar transportföretaget kontakt med kund för att överenskomma mer exakt tid för leverans. Alla leveranser sker på dagtid. Glasbutiken kan inte hållas ansvarig för förseningar hos transportören.

Alla leveranser görs fram till leveransadressen, på körbar väg. Om leverans ska ske till lägenhetshus avlämnas varorna vid porten. Transportören har rätt att lämna varorna vid tomtgränsen.

Vid leverans av ersättningsvaror vid reklamation kan förfaringssättet vara annorlunda beroende på vilket transportsätt och vilken transportprodukt som är mest lämpligt för den aktuella leveransen.

Vid avlastning ska varorna inspekteras noggrant av mottagaren innan kvittens lämnas. Om synliga skador finns, på emballage, eller på varorna ska detta noteras på fraktsedeln innan denna kvitteras. Transportbolaget ställer ej av gods utan kvittens vilket innebär att mottagaren ansvarar för att någon tar emot leveransen och kvitterar godset.

Om kunden inte är på plats vid avlastning kommer denna att debiteras för de eventuella kostnader som uppstår.

Till företag levererar Glasbutiken med villkor: DAP 020 ”Fritt lossat angiven destinationsplats”

Leveranstid
Leveranstiden på Glasbutikens varor varierar beroende på säsong, orderingång, samt på val av produkt. Kombinerar man produkter med olika utleveranstider i en order gäller den längsta angivna tiden vilket också specificeras i orderbekräftelsen innan beställning, alternativ delas beställningen upp. Normalt varierar leveranstiderna mellan en och tio veckor.

Transportskador
Om en transportskada upptäcks i samband med leverans ska detta anmälas på plats till transportören genom en notering på fraktsedeln innan denna kvitteras. Därefter tar kunden kontakt med oss samt fyller i vårt reklamationsformulär på www.glasbutiken.se/reklamation.

Om dolda skador påträffas ska även detta anmälas på samma vis. Det ska göras av kund inom sju arbetsdagar från mottagandet. Med anledning av detta är det viktigt att leveransen inspekteras och av emballeras direkt vid mottagandet.

I det fall skada har uppstått får kunden under inga omständigheter använda eller montera produkten utan ska ta kontakt med Glasbutiken omgående. Allt emballage ska sparas så att skadan kan besiktigas. Glasbutiken ser även att skadan fotodokumenteras. Beroende på skadans omfattning skickar vi antingen en ny vara eller tillser att annan lösning ordnas.

Ångerrätt, reklamation & garanti

Ångerrätt
Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har konsument som huvudregel ångerrätt (9 §). Avser distansavtalet en vara som specialtillverkats utefter konsumentens instruktioner, får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten (5 §). De produkter som specialtillverkats till kund, där gäller ej ångerrätten. Genom att göra en beställning och acceptera dessa villkor godkänner konsumenten att ångerrätten ej gäller. Ångerrätt gäller ej företagskunder.

Reklamation
Om kunden visar att fel på varan finns åtar sig Glasbutiken att se till att varan repareras eller byts ut. I det fall en vara byts ut måste kund, efter begäran, tillse att den felaktiga varan returneras till Glasbutiken. Det ersätts till kunden för ev. kostnader i samband med returen av godkänd reklamerad produkt.

Glas innehåller spänningar som kan orsaka sprickor vid ovarsam hantering och vid hastiga temperaturskiftningar. Ingen reklamation gäller för detta.

Reklamation kan ej göras för fel i beställningsunderlaget, som till exempel felaktigt angivna mått eller för skador som uppstår vid monteringen. Om det vid montering upptäcks att felaktiga mått har angivits rekommenderar vi att Glasbutiken kontaktas för förslag till åtgärd.

Dolda fel och skador ska reklameras av köparen före användning och montering av varorna om inte felet är av sådan art att det var möjligt att upptäcka först vid montering eller användning. Kund ska skicka reklamationen inom sju arbetsdagar från det att varorna levererats. Vid alla typer av fel och skador rekommenderas att fotodokumentation görs. Därefter ska reklamationen via vårt reklamationsformulär på www.glasbutiken.se/kundtjanst/reklamation.

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga, avvika från följesedel i antal eller mått, ska kund kontakta Glasbutiken snarast möjligt. Dessa felaktiga varor får inte monteras eller anpassas av kund utan att detta på förhand godkänts av Glasbutiken. Ett sådant godkännande lämnas alltid i skriftlig form. I det fall dessa varor monteras, eller anpassas av kund anses denna ha godkänt varorna och leveransen.

Tvist
Glasbutiken kommer följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

Det finns en webbplats för tvistlösning på nätet som är till för EUs konsumenter och näringsidkare. Där får parterna hjälp att lösa näthandelstvister utan att gå till domstol.

Vid en nationell tvist hänvisar Glasbutiken dock till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm.

Hantering av personuppgifter

Sekretess
Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När en beställning görs godkänner kunden att Glasbutiken lagrar de uppgifter som behövs för att kunna expediera beställningen och som anges av kunden. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part enkom för att hantera administration av beställning, leverans eller betalning, såsom betalningsleverantör eller transportör.

Kunden kan begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns lagrad och kan därefter begära ändringar och/eller rättelse. Kunden kan även begära att få sina uppgifter raderade.

Glasbutiken lämnar inte ut personuppgifter, annat än vad som angivits ovan, utan godkännande eller insänd undertecknad begäran från kunden.

I samband med, och under hanteringen av beställningen, skickas e-post relaterad till beställningen. Glasbutiken kan också komma att skicka annan information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring relationen med kunden. Vid alla utskick av nyheter, information och erbjudanden finns länk i e-postmeddelandet för avregistrering. Sådan avregistrering sker utan krav på inloggning eller annan åtgärd.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.”

Cookies
En cookie är en liten datafil som lagras av din webbläsare på din dator. Cookies används för att möjliggöra beställningar från vår webbsida, samt för att analysera besöksstatistik.

Det är möjligt att stänga av lagringen av cookies via inställningar i webbläsaren. Att stänga av cookies kommer dock innebära att det inte är möjligt att göra någon beställning på glasbutiken.se

Villkorsinformation

Friskrivningsklausul
Glasbutiken förbehåller sig rätten till reservation för eventuella felaktigheter i dessa villkor och förbehåller sig rätten att ändra köpevillkoren utan annonsering. Uppdaterade köpevillkor ersätter tidigare köpevillkor, som ej kan åberopas.

Upphovsrätt
Samtliga bilder, motiv, foton, teckningar, målningar, mönster som visas på www.glasbutiken.se hemsida skyddas av upphovsrätt. Inget bildmaterial får därför användas utan tillåtelse från Glasbutiken.se.

Gällande bildmaterial som skickas till oss för fotoglas eller printat glas, så tar vi inget ansvar om dessa bilder är upphovsrättsskyddade av tredje part. Glasbutiken.se kommer inte att sprida eller på annat sätt använda inskickade bilder utan kunds medgivande.

Framställning
Alla bilder, illustrationer, färger och foton kan ej garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Alla färger i samtliga motiv som visas i webbshopen kan avvika något mot verkligheten. Detta ger ej anledning till reklamation eller återköp.